Каталог на образователните цели и резултати от обучението по медицина

Приет на заседание на Факултетния съвет на Медицински факултет към Медицински университет – София от 27.09.2013 г.

Каталог на образователните цели и резултати от обучението по медицина

Catalog - educational goals and learning outcomes