Такси

ОБУЧЕНИЕ ТАКСИ
МЕДИЦИНА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 900,00 лв (семестриална: 450,00 лв)
МЕДИЦИНА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НЯМА
МЕДИЦИНА ІІ МАГИСТЪРСКА 900,00 лв + 4980, 00 лв
ДОКТОРАНТИ ( РЕДОВНО ) 900,00 лв
ДОКТОРАНТИ ( ЗАДОЧНО ) 450,00 лв
СПЕЦИАЛИЗАНТИ Такса на база за обучение
МЕДИЦИНСКИ РЕХАБИЛИТАТОР ЕРГОТЕРАПЕВТ 664,00 лв (семестриална: 332,00 лв)