2016 година

 

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 15.12.2016 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 03.11.2016 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 29.09.2016 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 27.07.2016 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 27.06.2016 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 17.06.2016 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 31.05.2016 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 22.04.2016 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 11.04.2016 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 04.04.2016 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 11.03.2016 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 28.01.2016 г.