2015 година

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 03.12.2015 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 12.11.2015 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 02.10.2015 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 04.09.2015 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 10.08.2015 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 02.07.2015 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 19.06.2015 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 08.06.2015 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 24.04.2015 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 03.04.2015 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 20.03.2015 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 19.02.2015 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 23.01.2015 г.