2014 година

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 12.12.2014 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 14.11.2014 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 25.09.2014 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 15.09.2014 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 16.07.2014 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 25.06.2014 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 22.05.2014 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 04.04.2014 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 21.02.2014 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 16.01.2014 г.