Административни форми

Административни услуги


Списък с форми за изтегляне, принтиране и попълване


Защита на личните данни (GDPR)


Декларации за закупуване на апаратура


Формуляри за предложение за поемане на финансово задължение


Формуляри за заявки за директно изразходване на финансови средства, съгласно решение на Академичния съвет на МУ-София от 30.06.2022 г. и Вътрешните правила за управление на цикъла по обществени поръчки на Медицински факултет по проекти финансирани от: МУ-София чрез Съвета по медицинска наука; Фонд "Научни изследвания"; МОН, както и по план-сметките на редовните докторанти, финансирани от Медицински факултет по решение на Факултетния съвет:


Заявления за отлагане на платен годишен отпуск и молби за назначаване