• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Заповед на ректора на МУ-София във връзка с откриване на почивния сезон лято 2020г.
 • График на I курс чуждестранни студенти
 • Разпределение на изпитите в залите на МБК
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти II курс
 • "Студенти по медицина на мисия" организирха безплатни прегледи в Благоевградска област
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти
 • Съобщение на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение
 • До ръководителните на катедри, студентите, докторантите и специализантите на МФ при МУ-София
 • График на лятна изпитна сесия на български студенти специалност "Медицина“
 • График на циклите за дистанционно обучение
 • Втори уебинар "Мини достъпи за ендопротезиране на тазобедрената става"
 • АГ VI курс започващо обучение от 18 май 2020г.
 • Телемедицина - от овладяване на кризата към ефективно здравеопазване
 • Уебинар - успешно ендопротезиране при варусно коляно
 • Zoom oнлайн обучение цикъл Вътрешни болести       V курс 23-37 гр.
 • Факултетен съвет

  Факултетният съвет се избира от Общото събрание на Медицинския факултет с мандат 4 години. По-голямата част от промените и инициативите в областта на образователната, научноизследователската и други дейности се осъществяват според неговото решение. Съветът оценява целесъобразността на предложенията от катедрите за обявяване на щатни места за асистенти, доценти, професори, техния избор и др. Структурата му се определя съобразно клауза в Закона за висшето образование (ЗВО).

  Настоящият състав на факултетния съвет на Медицински факултет:

   

  Хабилитирани преподаватели

  Предклинични и профилактични – 8 места

  1. Акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн – К-ра мед. химия и биохимия   

  2. Проф. д-р Радослав Александров Гърчев – К-ра физиология   

  3. Доц. д-р Райна Цветанова Гергова - К-ра мед. микробиология   

  4. Проф. д-р Емил Влайков Воденичаров - К-ра по хигиена  

  5. Проф. д-р Димка Вълчанова Хинова – К-ра анатомия   

  6. Доц. д-р Савина Петрова Хаджидекова - К-ра мед. генетика   

  7. Проф. д-р Димитрина Кирилова Димитрова - Диканарова, – к-ра биология   

  8. Доц. д-р Албена Първанова Тодорова - Георгиева – К-ра химия и биохимия   

   

  Терапевтични – 8 места

  1. Проф. д-р Боряна Петрова Делийска - кл. център по нефрология   

  2. Проф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков – К-ра образна диагностика   

  3. Проф. д-р Борислав Георгиев Владимиров - Кл. център по гастроентерология   

  4. Проф. д-р Любка Гаврилова Митева – к-ра по дерматология   

  5. Проф. д-р Цветалина Иванова Танкова – кл. център по ендокринология   

  6. Проф. д-р Силвия Здравкова Чернинкова – К-ра по неврология   

  7. Проф. д-р Огнян Борисов Георгиев - К-ра ПВБ   

  8. Проф. д-р Рашо Колев Рашков – к-ра ВБ   

   

  Хирургични – 9 места

  1. Проф. д-р Виктор Борисов Златков – к-ра АГ   

  2. Проф. д-р Виолета Димитрова Маринова – К-ра обща и оперативна хирургия   

  3. Проф. д-р Ива Тодорова Петкова - К-ра по офталмология   

  4. Доц. д-р Димитър Иванов Буланов - к-ра по обща и оперативна хирургия   

  5. Проф. д-р Асен Иванов Николов – К-ра АГ   

  6. Проф. д-р Силви Любчов Георгиев - к-ра по анестезиология и интензивно лечение   

  7. Доц. д-р Костадин Ангелов Ангелов - к-ра по хирургия   

  8. Доц. д-р Красимир Проданов Янев – к-ра по урология   

  9. Проф. д-р Георги Тодоров Тодоров – к-ра по хирургия   

   

  Нехабилитирани преподаватели – 4 места

  1. Силвия Георгиева Календерова – Вълкова – к-ра по мед. химия и биохимия   

  2. Д-р Влайко Емилов Воденичаров – к-ра по хигиена, медицинска екология и хранене   

  3. Д-р Константин Савов Гроздев – к-ра по хирургия   

  4. Д-р Вера Илиева Дамянова – к-ра по мед. генетика   

   

  Студенти

  1. Славян Христов Тъмнев - ІV-ти курс   

  2. Нези Сашева Низамова - ІV-ти курс   

  3. Омар Худаир Албаяти - ІV –ти курс   

   

  Докторанти

  1. Валентина Любенова Пейчева – к-ра по мед. химия и биохимия