Факултетен съвет

Факултетният съвет се избира от Общото събрание на Медицинския факултет с мандат 4 години. По-голямата част от промените и инициативите в областта на образователната, научноизследователската и други дейности се осъществяват според неговото решение. Съветът оценява целесъобразността на предложенията от катедрите за обявяване на щатни места за асистенти, доценти, професори, техния избор и др. Структурата му се определя съобразно клауза в Закона за висшето образование (ЗВО).

Настоящият състав на факултетния съвет на Медицински факултет:

 

Хабилитирани преподаватели

Предклинични и профилактични – 8 места

1. Акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн – К-ра мед. химия и биохимия   

2. Проф. д-р Радослав Александров Гърчев – К-ра физиология   

3. Доц. д-р Райна Цветанова Гергова - К-ра мед. микробиология   

4. Проф. д-р Емил Влайков Воденичаров - К-ра по хигиена  

5. Проф. д-р Димка Вълчанова Хинова – К-ра анатомия   

6. Доц. д-р Савина Петрова Хаджидекова - К-ра мед. генетика   

7. Проф. д-р Димитрина Кирилова Димитрова - Диканарова, – к-ра биология   

8. Доц. д-р Албена Първанова Тодорова - Георгиева – К-ра химия и биохимия   

 

Терапевтични – 8 места

1. Проф. д-р Боряна Петрова Делийска - кл. център по нефрология   

2. Проф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков – К-ра образна диагностика   

3. Проф. д-р Борислав Георгиев Владимиров - Кл. център по гастроентерология   

4. Проф. д-р Любка Гаврилова Митева – к-ра по дерматология   

5. Проф. д-р Цветалина Иванова Танкова – кл. център по ендокринология   

6. Проф. д-р Силвия Здравкова Чернинкова – К-ра по неврология   

7. Проф. д-р Огнян Борисов Георгиев - К-ра ПВБ   

8. Проф. д-р Рашо Колев Рашков – к-ра ВБ   

 

Хирургични – 9 места

1. Проф. д-р Виктор Борисов Златков – к-ра АГ   

2. Проф. д-р Виолета Димитрова Маринова – К-ра обща и оперативна хирургия   

3. Проф. д-р Ива Тодорова Петкова - К-ра по офталмология   

4. Доц. д-р Димитър Иванов Буланов - к-ра по обща и оперативна хирургия   

5. Проф. д-р Асен Иванов Николов – К-ра АГ   

6. Проф. д-р Силви Любчов Георгиев - к-ра по анестезиология и интензивно лечение   

7. Доц. д-р Костадин Ангелов Ангелов - к-ра по хирургия   

8. Доц. д-р Красимир Проданов Янев – к-ра по урология   

9. Проф. д-р Георги Тодоров Тодоров – к-ра по хирургия   

 

Нехабилитирани преподаватели – 4 места

1. Силвия Георгиева Календерова – Вълкова – к-ра по мед. химия и биохимия   

2. Д-р Влайко Емилов Воденичаров – к-ра по хигиена, медицинска екология и хранене   

3. Д-р Константин Савов Гроздев – к-ра по хирургия   

4. Д-р Вера Илиева Дамянова – к-ра по мед. генетика   

 

Студенти

1. Славян Христов Тъмнев - ІV-ти курс   

2. Нези Сашева Низамова - ІV-ти курс   

3. Омар Худаир Албаяти - ІV –ти курс   

 

Докторанти

1. Валентина Любенова Пейчева – к-ра по мед. химия и биохимия