• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • не!СРЕЩА "Анатомия на иновациите в медицината"
 • Физиология на английски език - учебна програма за летен семестър
 • Физиология на български език - учебна програма за летен семестър
 • Предложения за прием на преобявени докторантури
 • Решения от заседанието на факултетния съвет на МФ към МУ-София на 19.12.2019
 • Решения от заседанието на факултетния съвет на МФ към МУ-София на 28.11.2019
 • МУ-София представи победителите в конкурса за нова сграда
 • Образна анатомия на централна нервна система
 • Еразъм+ инфо ден в Медицински Университет
 • Кандидатстудентска кампания
 • Покана за публични лекции на преподаватели от Университета в Хирошима
 • Обучение на български език - летен семестър
 • Патофизиология - учебни програми летен семестър
 • Ендокринология курсове
 • Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти
 • Ендокринология - графици чуждестранни студенти
 • Фотогалерия Випуск 2019
 • Дипломиране на Випуск 2019 - Отразяване в медиите
 • 442 възпитаници на МУ-София произнесоха Хипократовата клетва
 • Ендокринология упражнения V курс 22 група 16-29 януари 2020г.
 • Факултетен съвет

  Факултетният съвет се избира от Общото събрание на Медицинския факултет с мандат 4 години. По-голямата част от промените и инициативите в областта на образователната, научноизследователската и други дейности се осъществяват според неговото решение. Съветът оценява целесъобразността на предложенията от катедрите за обявяване на щатни места за асистенти, доценти, професори, техния избор и др. Структурата му се определя съобразно клауза в Закона за висшето образование (ЗВО).

  Настоящият състав на факултетния съвет на Медицински факултет:

   

  Хабилитирани преподаватели

  Предклинични и профилактични – 8 места

  1. Акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн – К-ра мед. химия и биохимия   

  2. Проф. д-р Радослав Александров Гърчев – К-ра физиология   

  3. Доц. д-р Райна Цветанова Гергова - К-ра мед. микробиология   

  4. Проф. д-р Емил Влайков Воденичаров - К-ра по хигиена  

  5. Проф. д-р Димка Вълчанова Хинова – К-ра анатомия   

  6. Доц. д-р Савина Петрова Хаджидекова - К-ра мед. генетика   

  7. Проф. д-р Димитрина Кирилова Димитрова - Диканарова, – к-ра биология   

  8. Доц. д-р Албена Първанова Тодорова - Георгиева – К-ра химия и биохимия   

   

  Терапевтични – 8 места

  1. Проф. д-р Боряна Петрова Делийска - кл. център по нефрология   

  2. Проф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков – К-ра образна диагностика   

  3. Проф. д-р Борислав Георгиев Владимиров - Кл. център по гастроентерология   

  4. Проф. д-р Любка Гаврилова Митева – к-ра по дерматология   

  5. Проф. д-р Цветалина Иванова Танкова – кл. център по ендокринология   

  6. Проф. д-р Силвия Здравкова Чернинкова – К-ра по неврология   

  7. Проф. д-р Огнян Борисов Георгиев - К-ра ПВБ   

  8. Проф. д-р Рашо Колев Рашков – к-ра ВБ   

   

  Хирургични – 9 места

  1. Проф. д-р Виктор Борисов Златков – к-ра АГ   

  2. Проф. д-р Виолета Димитрова Маринова – К-ра обща и оперативна хирургия   

  3. Проф. д-р Ива Тодорова Петкова - К-ра по офталмология   

  4. Доц. д-р Димитър Иванов Буланов - к-ра по обща и оперативна хирургия   

  5. Проф. д-р Асен Иванов Николов – К-ра АГ   

  6. Проф. д-р Силви Любчов Георгиев - к-ра по анестезиология и интензивно лечение   

  7. Доц. д-р Костадин Ангелов Ангелов - к-ра по хирургия   

  8. Доц. д-р Красимир Проданов Янев – к-ра по урология   

  9. Проф. д-р Георги Тодоров Тодоров – к-ра по хирургия   

   

  Нехабилитирани преподаватели – 4 места

  1. Силвия Георгиева Календерова – Вълкова – к-ра по мед. химия и биохимия   

  2. Д-р Влайко Емилов Воденичаров – к-ра по хигиена, медицинска екология и хранене   

  3. Д-р Константин Савов Гроздев – к-ра по хирургия   

  4. Д-р Вера Илиева Дамянова – к-ра по мед. генетика   

   

  Студенти

  1. Славян Христов Тъмнев - ІV-ти курс   

  2. Нези Сашева Низамова - ІV-ти курс   

  3. Омар Худаир Албаяти - ІV –ти курс   

   

  Докторанти

  1. Валентина Любенова Пейчева – к-ра по мед. химия и биохимия