• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Състав факултетен съвет
 • Държавни изпити планирани за провеждане през периода от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.
 • Избор на членове на ФС от 26.10.2020г
 • Понеделник 02 ноември 2020г. е обявен за неработен и неприсъствен ден
 • Преустановяване на присъствения учебен процес 28.10.2020
 • Уважаеми колеги студенти от 5-ти и 6-ти курс, дипломанти, специализанти и докторанти
 • Правилник за устройството и дейността на МФ при МУ - София
 • Промени на график първи курс английско обучение
 • Резултати от допълнителна сесия по Латински език с мед. терминология 21.10.2020г.
 • Резултати от допълнителна сесия по медицинска психология на 21.10.2020г.
 • Документи за подаване на стипендии за зимен семестър на уч.2020/21г.
 • На вниманието на всички новозаписани чуждестранни студенти 1 курс Медицина
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по Медицинска генетика на 19.10.2020г.
 • Резултати от изпита по Психиатрия 6ти курс, група 11,23,25,26,28,29,30,31,32
 • Резултати от допълнителна сесия по Анатомия и хистология на човека на 12.10.2020 год.
 • Такси за обучение в Медицински факултет на Медицински университет - София за учебната 2020/2021г.
 • Резултати от допълнителна сесия по физиология на 16.10.2020
 • Резултати от изпит по медицинска микробиология на 15.10.2020 г.
 • Изпит по Медицинска физика за англоезични студенти 12.10.2020 г
 • Резултати от допълнителна сесия по медицинска физика – 07.10.2020 год.
 • Факултетен съвет

  Факултетният съвет се избира от Общото събрание на Медицинския факултет с мандат 4 години. По-голямата част от промените и инициативите в областта на образователната, научноизследователската и други дейности се осъществяват според неговото решение. Съветът оценява целесъобразността на предложенията от катедрите за обявяване на щатни места за асистенти, доценти, професори, техния избор и др. Структурата му се определя съобразно клауза в Закона за висшето образование (ЗВО).

  ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ – ПРЕДКЛИНИЧНИ, ПРОФИЛАКТИЧНИ И ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕДРИ

  Проф. Албена Първанова Тодорова – Георгиева

  Проф. Бойчо Василев Ланджов

  Проф. Виктория Цветанова Дойчева

  Проф. Димитрина Кирилова Димитрова – Диканарова

  Проф. Емил Влайков Воденичаров

  Доц. Любомир Любомиров Трайков

  Доц. Радка Кирилова Тафраджийска-Хаджиолова

  Проф. Райна Цветанова Гергова

  Доц. Румен Павлов Николов

  Проф. Савина Петрова Хаджидекова

   

  ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ – ТЕРАПЕВТИЧНИ КАТЕДРИ

  Доц. Александър Евлогиев Александров

  Проф. Борис Илиев Богов

  Проф. Димитър Темелков Костадинов

  Проф. Добрин Аврамов Свинаров

  Проф. Здравко Асенов Каменов

  Проф. Ивайло Людмилов Търнев

  Проф. Иван Олегович Литвиненко

  Проф. Лъчезар Динчов Трайков

  Доц. Симеон Валентинов Монов

  Проф. Цветалина Иванова Танкова

  Проф. Юлия Йорданова Петрова

   

  ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ – ХИРУРГИЧНИ КАТЕДРИ

  Проф. Алексей Славков Савов

  Доц. Асен Венциславов Бусарски

  Проф. Асен Иванов Николов

  Проф. Атанас Георгиев Темелков

  Доц. Атанас Стефанов Йонков

  Проф. Диана Петрова Попова

  Доц. Димитър Иванов Буланов

  Проф. Костадин Георгиев Ангелов

  Доц. Красимир Проданов Янев

  Доц. Сашо Георгиев Бонев

  Доц. Теофил Ангелов Седлоев

   

  НЕХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

  Биляна Георгиева Георгиева

  Валери Рангелов Велев

  Руска Петрова Шумналиева

  Силвия Георгиева Календерова

   

  ДОКТОРАНТИ

  Николай Атанасов Гешев

  СТУДЕНТИ

  Анастасия Бориславова Барбукова

  Видин Калинов Кирков

  Людмила Миткова Борисова