• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Заповед на ректора на МУ-София във връзка с откриване на почивния сезон лято 2020г.
 • График на I курс чуждестранни студенти
 • Разпределение на изпитите в залите на МБК
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти II курс
 • "Студенти по медицина на мисия" организирха безплатни прегледи в Благоевградска област
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти
 • Съобщение на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение
 • До ръководителните на катедри, студентите, докторантите и специализантите на МФ при МУ-София
 • График на лятна изпитна сесия на български студенти специалност "Медицина“
 • График на циклите за дистанционно обучение
 • Втори уебинар "Мини достъпи за ендопротезиране на тазобедрената става"
 • АГ VI курс започващо обучение от 18 май 2020г.
 • Телемедицина - от овладяване на кризата към ефективно здравеопазване
 • Уебинар - успешно ендопротезиране при варусно коляно
 • Zoom oнлайн обучение цикъл Вътрешни болести       V курс 23-37 гр.
 • Декански съвет

  В дейността си деканът се подпомага от консултативен орган декански съвет:

  • заместник-декани
  • главен счетоводител
  • началник на канцелария

  и разширен декански съвет:

  • декански съвет
  • ръководители на катедри

  Декан
  Чл. кор. проф. д-р Иван Митов, дм, дмн

  Заместник декан на чуждестранните студенти
  Професор д-р Силви Георгиев, дм

  Заместник декан по учебната дейност
  Доцент д-р Димитър Буланов, дм

  Заместник декан за следдипломно обучение
  Професор д-р Борислав Владимиров, дм

  Заместник декан по научната дейност
  Професор д-р Цветалина Танкова, дмн