Декански съвет

В дейността си деканът се подпомага от консултативен орган декански съвет:

  • заместник-декани
  • главен счетоводител
  • началник на канцелария

и разширен декански съвет:

  • декански съвет
  • ръководители на катедри

Декан
Професор д-р Димитър Буланов, дм