Еднократни помощи и награди

 Срок за събиране на документи за еднократни помощи и награди:

от 19.11.2012 до 23.11.2012

 

Документите се подават в деканата.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ - БЛАНКА