Професор д-р Силви Георгиев, дм

           

Катедра по анестезиология и интензивно лечение, МУ, МФ - гр. София

Клиника по Анестезиология и интензивно лечение при СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД

 

ФОРМИРАНЕ: Образование и научни степени.

 • 2011,12. - Заемане на академична длъжност „Професор" 2005,17. 07.
 • - Присъдено научно звание „Доцент"
 • 2003, 30. 04. - Придобита образователна и научна степен "Доктор" въз основа на защитена дисертация на тема "Респираторен и хемодинамичен мониторинг по време на анестезия за гинекологична лапароскопия".
 • 1995 - Призната специалност по анестезиология и реанимация.
 • 1987 - Завършено висше образование - магистър по медицина, МА - гр. София.

Следдипломна квалификация:

 • 2015 - Правоспособност за високо-специализирана дейност по „Бъбречно заместителна терапия".
 • 2014 - Правоспособност за високо-специализирана дейност по „Терапевтична афереза".
 • 2006 - 2007 Завършен курс на международната асоциация за инструктори по анестезиология - ISIA (International school of Instructors of Anaesthesiology), под егидата на Световната федерация на анестезиолозите.
 • 2004 - Завършен курс за следдипломна квалификация по Здравен мениджмънт на доболничната и болничната медицинска помощ - II-ри модул (80 часа).
 • 2004 - Завършен курс за следдипломна квалификация по Основи на здравния мениджмънт - I-ви модул (80 часа).
 • 2004 - Завършени курсове 3 и 4 - следдипломна квалификация по анестезиология и реанимация по програмата на Европейската фондация за обучение по анестезиология F. Е. Е. A (Fondation Europeenne d'Enseignement en Anestesiologie).
 • 2003 - Завършен курс за следдипломна квалификация по Иновации и технологии в здравния мениджмънт (80 часа).
 • 2003 - Завършени курсове 1 и 2 - следдипломна квалификация по анестезиология и реанимация по програмата на Европейската фондация за обучение по анестезиология F.E.E.A (Fondatoin Europeenne d'Enseignement en Anestesiologie).
 • 2000 - Завършен пълен цикъл на „Организация на местното самоуправление", Нов Български Университет, УНСС.
 • 1998 - Двумесечна специализация по програмата "TEMPUS" в болницата "COCHIN" -Париж, Франция, поливалентна реанимация, под ръководството на Prof. J-F. Dhainaut.
 • 1993 - 1992 - Едногодишна специализация в Университетския болничен комплекс "Pitie-Salpetriere", Париж, Франция под ръководството на Prof. P. Viars.
 • 1992 - Завършен теоритичен и практичен курс по "Ехография".

Професионален опит:

 • 2015, 03. - до сега - Член на съвета на директорите на УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев" (Зам. председател)
 • 2011, 02. - до сега - Началник Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение, СБАЛАГ "Майчин дом"ЕАД
 • 2010, 01. 01 - 2011, 02. - Началник отделение „Анестезия", КАИЛ, СБАЛАГ "Майчин дом" ЕАД
 • 2009 г. - до сега - Директор на програмата СЕЕА за България, под егидата на Европейската асоциация на анестезиолозите.
 • 2008, 22. 04. - до сега - Ръководител Катедра по Анестезиология и Интензивно Лечение към МУ, Медицински факултет - гр. София.
 • 2005, 17. 07. - 2011 г. - Зам. началник на Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение на СБАЛАГ "Майчин дом" ЕАД, МУ - гр. София. Медицински факултет - гр. София, Катедра по Анестезиология и Интензивно Лечение.
 • 2001, 15. 01. - 2005, 17. 07. - Главен административен асистент на Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение на СБАЛАГ "Майчин дом" ЕАД, МУ - гр. София. Медицински факултет - гр. София, Катедра по Анестезиология и Интензивно Лечение.
 • 2000 - 2001 - Зам. Кмет на Столична община - район гр. Банкя
 • 1998, 18. 06. - Главен асистент в МУ - гр. София. Медицински факултет - гр. София, Катедра по Анестезиология и Интензивно Лечение, Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение на СБАЛАГ "Майчин дом" ЕАД.
 • 1995, 30. 03. - Старши асистент в МУ - гр. София. Медицински факултет - гр. София, Катедра по Анестезиология и Интензивно Лечение, Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение на ДУБ "Майчин дом".
 • 1989, 18. 12. - Асистент по анестезиология и реанимация - МА - гр. София, НИАГ "Майчин дом", IV-та Секция по Анестезиология и Интензивно Лечение.
 • 1988 - Назначен като ординатор-анестезиолог - Общинска болница - гр. Радомир, ХО, преразпределение на основание лична молба.
 • 1987 - Назначен като участъков терапевт - с. Горна Малина по разпределение.

Други данни:

1. Членство в научни дружества:

 • 2009 - до сега - Член на ръководството на научното дружество на анестезиолозите в България
 • 2008 - Член на ръководството на българското дружество по парентерално и ентерално хранене - BULSPEN
 • 2008 - Член на българското дружество по парентерално и ентерално хранене - BULSPEN
 • 2008 - до сега - Член на ръководството на българската асоциация за изследване и лечение на болката
 • 2007 - до сега - Член на EAMS (European Airway Management Society) - представител за България
 • 2006 - до сега - Член на редакционната колегия на сп. „Анестезиология и интензивно лечение"
 • 2003 - до сега - Член на Международната асоциация за изучаване на болката (International Association for the Study of Pain - IASP)
 • 2002 - до сега - Член на българската асоциация за изследване и лечение на болката
 • 1990 - до сега - Член на научното дружество на анестезиолозите в България

2. Членство в комисии и експертни съвети:

 • 2009 - 2012 г. - Председател на „Комисията по етика" при СБАЛАГ "Майчин дом" ЕАД
 • 2008 - до сега - Член на „Националната комисия по водно спасяване" към БЧК.
 • 2008 - Член на комисията по изработване на т. н. позитивен лекарствен списък към МЗ
 • 2007 - 2009 - Зам. Председател и секретар на местната комисия по лекарска етика към СБАЛАГ "Майчин дом".
 • 2002 - 2005 - Член на комисията по лекарска етика към Столична лекарска колегия на БЛС.
 • 2002 - до днес - Член на експертната комисия по специалността Анестезиология и Интензивна медицина за работа със НЗОК.
 • 2001 - 2012 г. - Председател на ревизионната комисия на болничната лекарска колегия.