Доцент д-р Димитър Буланов, дм

Заместник декан
Доцент д-р Димитър Иванов Буланов, дм
Зам. Декан по учебната дейност, Катедра обща и оперативна хирургия, Зам. Директор на УМБАЛ Александровска