Заместник декани

Заместник декан
Професор д-р Цветалина Иванова Танкова, дмн
Зам. Декан по научната дейност, Ръководител на Клиничния център по ендокринология и геронтология

Заместник декан
Професор д-р Борислав Георгиев Владимиров, дм
Зам. Декан по СДО, УМБАЛ Царица Йоанна ИСУЛ, Ръководител на КЦ по гастроентерология

Заместник декан
Професор д-р Силви Любчов Георгиев, дм
Зам. Декан на чуждестранните студенти, Катедра по Анестезиология и Интензивно лечение при МФ, МУ - София.

Заместник декан
Доцент д-р Димитър Иванов Буланов, дм
Зам. Декан по учебната дейност, Катедра обща и оперативна хирургия, Зам. Директор на УМБАЛ Александровска