• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Заповед ЗД-330 - 25.10.2021
 • Обръщение към студентите в МФ на МУ-София
 • Позиция на Студентски съвет
 • Допълнителна платена изпитна сесия 04.10-22.10 2021г.
 • Избираеми курсове 2021/22г.
 • Учебни планове и графици зимен семестър 2021-2022г.
 • Първи курс медицина регистрацията на чуждестранни студенти обучение на български език уч. 2021/2022
 • Септемврийска поправителна сесия за студентите от I, II, III, IV и V курсове учебна 2020/2021г
 • Класирани студенти по програма за международен обмен
 • Теми за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Предложения за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Информация относно записване на новоприетите студенти
 • График от I до III курс удължена сесия 19.07.2021г. – 23.07.2021г. обучение на български език
 • Дневник за лятна учебна практика 3 курс
 • Дневник за лятна учебна практика 1-2 курс
 • Покана за международен обмен
 • Решения от заседанието на ФС на МФ на 20.05.2021 г.
 • Факултетен съвет 2021г.
 • Читалните на Централна медицинска библиотека отново отвориха врати
 • Изпитна програма със зали - 1 курс
 • Заместник декани

  1. ДОЦ. Д-Р ТЕОФИЛ АНГЕЛОВ СЕДЛОЕВ, ДМ - заместник декан по учебната дейност.
  2. Имейл:t.sedloev@medfac.mu-sofia.bg
  3. ПРОФ. Д-Р ЛАЗАР ЖЕЛЕВ СЛАВОВ, ДМ - заместник декан по учебната дейност- чуждестранни студенти.
  4. Имейл:ljelev@medfac.mu-sofia.bg
  5. ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, ДМН - заместник декан по научната дейност и развитие на академичния състав.
  6. Имейл:h.georgiev@medfac.mu-sofia.bg
  7. ПРОФ. Д-Р АРМАН ШНОРК ПОСТАДЖИЯН, ДМ - заместник декан по СДО.
  8. Имейл:apostadzhiyan@medfac.mu-sofia.bg