• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Заповед на ректора на МУ-София във връзка с откриване на почивния сезон лято 2020г.
 • График на I курс чуждестранни студенти
 • Разпределение на изпитите в залите на МБК
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти II курс
 • "Студенти по медицина на мисия" организирха безплатни прегледи в Благоевградска област
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти
 • Съобщение на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение
 • До ръководителните на катедри, студентите, докторантите и специализантите на МФ при МУ-София
 • График на лятна изпитна сесия на български студенти специалност "Медицина“
 • График на циклите за дистанционно обучение
 • Втори уебинар "Мини достъпи за ендопротезиране на тазобедрената става"
 • АГ VI курс започващо обучение от 18 май 2020г.
 • Телемедицина - от овладяване на кризата към ефективно здравеопазване
 • Уебинар - успешно ендопротезиране при варусно коляно
 • Zoom oнлайн обучение цикъл Вътрешни болести       V курс 23-37 гр.
 • Заместник декани

  Заместник декан
  Професор д-р Цветалина Иванова Танкова, дмн
  Зам. Декан по научната дейност, Ръководител на Клиничния център по ендокринология и геронтология

  Заместник декан
  Професор д-р Борислав Георгиев Владимиров, дм
  Зам. Декан по СДО, УМБАЛ Царица Йоанна ИСУЛ, Ръководител на КЦ по гастроентерология

  Заместник декан
  Професор д-р Силви Любчов Георгиев, дм
  Зам. Декан на чуждестранните студенти, Катедра по Анестезиология и Интензивно лечение при МФ, МУ - София.

  Заместник декан
  Доцент д-р Димитър Иванов Буланов, дм
  Зам. Декан по учебната дейност, Катедра обща и оперативна хирургия, Зам. Директор на УМБАЛ Александровска