• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Катедрата по Клинична лаборатория организира свободноизбираем курс
 • Заповед противоепидемични мерки 12.04.2021г.
 • График за допълнителна изпитна сесия за чуждестранни студенти от VI курс - медицина 2020/21г.
 • Обръщение по повод 7 април
 • Медицински университет- София чества Световния ден на здравето
 • Резултати от проведената анкета студенти 1-ви, 2-ри и 3-ти курс, зимен семестър 2020г-2021г
 • Заповед противоепидемични мерки 01.04.2021г.
 • Промяна в график на IV курс
 • In Memoriam
 • Съобщение - преддипломен стаж
 • Започва подаването на документи за стипендии
 • Заповед 19.03.2021
 • Заявление за докторантура
 • Заповед противоепидемични мерки 12.03.2021 - изпити
 • Акад. Лъчезар Трайков взе академичния оскар на Медицинския университет в редакцията на “24 часа”
 • Заповед противоепидемични мерки 10.03.2021г.
 • Отказ - Мултиспорт
 • Заявяване на желание - Мултиспорт
 • График на поправителна сесия за български студенти от VI ти курс - 2020/21г.
 • Патологична физиология - учебни програми летен семестър 2020/21г.
 • Заместник декани

  1. ДОЦ. Д-Р ТЕОФИЛ АНГЕЛОВ СЕДЛОЕВ, ДМ - заместник декан по учебната дейност.
  2. Имейл:t.sedloev@medfac.mu-sofia.bg
  3. ПРОФ. Д-Р ЛАЗАР ЖЕЛЕВ СЛАВОВ, ДМ - заместник декан по учебната дейност- чуждестранни студенти.
  4. Имейл:ljelev@medfac.mu-sofia.bg
  5. ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, ДМН - заместник декан по научната дейност и развитие на академичния състав.
  6. Имейл:h.georgiev@medfac.mu-sofia.bg
  7. ПРОФ. Д-Р АРМАН ШНОРК ПОСТАДЖИЯН, ДМ - заместник декан по СДО.
  8. Имейл:apostadzhiyan@medfac.mu-sofia.bg