• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Септемврийска поправителна сесия от 30.08.2021 – 17.09.2021г. - IV и V курс български студенти
 • Класирани студенти по програма за международен обмен
 • Поправителна сесия 2020/2021 - 1, 2, 3 курс
 • Теми за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Предложения за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Информация относно записване на новоприетите студенти
 • График от I до III курс удължена сесия 19.07.2021г. – 23.07.2021г. обучение на български език
 • Дневник за лятна учебна практика 3 курс
 • Дневник за лятна учебна практика 1-2 курс
 • Покана за международен обмен
 • Решения от заседанието на ФС на МФ на 20.05.2021 г.
 • Факултетен съвет 2021г.
 • Читалните на Централна медицинска библиотека отново отвориха врати
 • Изпитна програма със зали - 1 курс
 • Заповед противоепидемични мерки
 • И з п и т н а п р о г р а м а
  Летен семестър уч.2020/21 г. Медицина III курс
 • И з п и т н а п р о г р а м а
  Летен семестър уч.2020/21 г. Медицина II курс
 • И з п и т н а п р о г р а м а
  Летен семестър уч.2020/21 г. Медицина I курс
 • Информация за ваксинацията на студентите от МФ
 • Решения от заседанието на ФС на МФ на 22-23.04.2021 г.
 • Заместник декани

  1. ДОЦ. Д-Р ТЕОФИЛ АНГЕЛОВ СЕДЛОЕВ, ДМ - заместник декан по учебната дейност.
  2. Имейл:t.sedloev@medfac.mu-sofia.bg
  3. ПРОФ. Д-Р ЛАЗАР ЖЕЛЕВ СЛАВОВ, ДМ - заместник декан по учебната дейност- чуждестранни студенти.
  4. Имейл:ljelev@medfac.mu-sofia.bg
  5. ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, ДМН - заместник декан по научната дейност и развитие на академичния състав.
  6. Имейл:h.georgiev@medfac.mu-sofia.bg
  7. ПРОФ. Д-Р АРМАН ШНОРК ПОСТАДЖИЯН, ДМ - заместник декан по СДО.
  8. Имейл:apostadzhiyan@medfac.mu-sofia.bg