Мисия

Развитие на съвременна динамична Европейска система на висше медицинско обучение чрез преподаване, наука, ерудиция и служба на обществото

Цели за постигане на мисията

 • Образование
       -  Съпоставимо с високите международни стандарти академично ниво на студентските, докторантските и следдипломни програми на обучение
       - Дипломиране на медицински специалисти, по европейски конкурентноспособни и подготвени да посрещнат настоящите и бъдещи здравни нужди на българските граждани
       -    Ориентирани към профилактика
       -    Отговорни, критични, компетентни и способни да решават проблеми
       -    Способни да работят като част от мултидисциплинарен екип
       -   Способни на професионално обучение и усъвършенстване през целия си живот
       -    Възпитани в качества като алтруизъм, състрадателност, отдаденост, почтеност, лоялност и уважение към пациента, колегите и професията. 
 • Научни изследвания
       -   Програми за разкриване на фундаменталните механизми на здравето и болестта 
       -    Развитие  и анализ на клинични стратегии за лечение  
       -  Колаборация между предклинични и клинични науки и между членове на МФ и изследователи от други дисциплини
       - Стремеж към разработване на високо значими проекти и откривателство
       -    Политика на стимулиране на високите постижения
 • Здравна дейност
       -  Възпитаниците на МФ извършват здравна дейност, основана на образците на добра медицинска практика и на научни доказателства 
       -  Участват активно в национална и международни професионални организации
 • Пълно интегриране на академичната медицинска образователна система в България в гилдията на Европейските и Световни институции по медицинско образование.