Информация за кандидатсване и настаняване в студентските общежития за студентите от 2 до 6 курс


Студентите от II до VI курс от всички звена на МУ-София, които не са ползвали студентските общежития на МУ-София и имат желание да бъдат настанени за учебната 2023/2024г., могат да подават документите си на 18.09. и 20.09.2023г. в часовия диапазон 10:00 – 14:00ч. в Блок 40Б, втори етаж в Студентски град. Разпределението им по блокове ще се извършва на момента.

    Необходими документи при настаняването:

  1. Заверено уверение от съответния Деканат – 1 бр.;
  2. Снимка паспортен формат – 2 бр.;
  3. Студентска книжка