Записване за платено обучение

ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОПЪЛНЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНО

ЗАПИСВАНЕТО ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ  СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДАТА НА СБАЛАГ „МАЙЧИН ДОМ“, ниско крило, ет.2 /фоайе/

ПРИЕМНО ВРЕМЕ от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12.30 ч. до 14.30 ч., ЗА ПЕРИОДА от 08.08.2023 г. до  31.08.2023 г.

                                                                              БЕЗ СЪБОТА И НЕДЕЛЯ

 1. Документ на хартиен носител за платена такса обучение в размер на 5152 лв. по

Банкова сметка на Медицински факултет към МУ – София :

Юробанк България АД                                    Eurobank Bulgaria AD

IBAN: BG 63 BPBI 7940 3163 9822 01              IBAN: BG 63 BPBI 7940 3163 9822 01

BIC код: BPBIBGSF                                           BIC: BPBIBGSF

 1. Лична карта, която след проверка се връща;
 2. Диплома за завършено средно образование и ксерокопие, което не трябва да бъде нотариално заверено.
 3. Медицинско удостоверение издадено от личния лекар. Не се изисква документ от Психодиспансер.
 4. Комплект: - студентска книжка, студентска лична карта и уверение /при необходимост на студента/ - за Градския транспорт уверения ще се издават при започване на учебната година, които се закупуват от книжарницата на ул.“Здраве“№9 срещу Медицински биологичен комплекс.
 • студентската книжка със залепена снимка и попълнена титулна страница;
 • студентска лична карта – попълнена и залепена снимка;
 1. Декларация за здравно осигуряване
 2. Декларация, че не се обучава в друг университет;
 3. Формуляр за лични данни GDPR
 4. Декларация за конфиденциалност на медицинска информация
 5. Договора за платено обучение се получава на място при записване
 • ПРИ ЗАПИСВАНЕТО СИ СТУДЕНТИТЕ ПОЛУЧАВАТ ФАКУЛТЕТЕН НОМЕР И ГРУПА

       МОЛЯ ПОСЛЕДВАЙТЕ ВРЪЗКАТА ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ – БАНКОВА СМЕТКА И ДОКУМЕНТИ