Необходими документи за записване

ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОПЪЛНЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНО

ЗАПИСВАНЕТО ЗА III-то КЛАСИРАНЕ СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДАТА НА СБАЛАГ „МАЙЧИН ДОМ“, ниско крило, ет.2 /фоайе/

ПРИЕМНО ВРЕМЕ от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13.00 ч. до 15.00 ч., ЗА ПЕРИОДА от 28.07.2023 г. до 16:00ч. на 31.07.2023 г.

                                                                              БЕЗ СЪБОТА И НЕДЕЛЯ

 1. Документ на хартиен носител за платена семестриална такса в размер на 600 лв., съгласно РМС № 317/26.04.2023г., по Банкова сметка на Медицински факултет към МУ – София :

Юробанк България АД                                      Eurobank Bulgaria AD

IBAN: BG 63 BPBI 7940 3163 9822 01               IBAN: BG 63 BPBI 7940 3163 9822 01

BIC код: BPBIBGSF                                            BIC: BPBIBGSF

 1. Лична карта, която след проверка се връща;
 2. Диплома за завършено средно образование и ксерокопие, което не трябва да бъде нотариално заверено.
 3. Медицинско удостоверение издадено от личния лекар. Не се изисква документ от Психодиспансер.
 4. Комплект: - студентска книжка, студентска лична карта и уверение /при необходимост на студента/ - за Градския транспорт уверения ще се издават при започване на учебната година, които се закупуват от книжарницата на ул.“Здраве“№9 срещу Медицински биологичен комплекс.
 • студентската книжка със залепена снимка и попълнена титулна страница;
 • студентска лична карта – попълнена и залепена снимка;
 1. Декларация за здравно осигуряване
 2. Декларация, че не се обучава в друг университет;
 3. Формуляр за лични данни GDPR
 4. Декларация за конфиденциалност на медицинска информация

ПРИ ЗАПИСВАНЕТО СИ СТУДЕНТИТЕ ПОЛУЧАВАТ ФАКУЛТЕТЕН НОМЕР И ГРУПА

       МОЛЯ ПОСЛЕДВАЙТЕ ВРЪЗКАТА ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ – БАНКОВА СМЕТКА И ДОКУМЕНТИ

       МОЛЯ ПОСЛЕДВАЙТЕ ВРЪЗКАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ОБЩИЖИТИЯ