Kлиничен стаж

На вниманието на студентите от I до III курс за учебната 2022/2023 г.

 

           Учебна практика (клиничен стаж) за студентите от І, ІІ и ІІІ курс ще се проведе от 24.07 до 11.08.2023 год. - 15 календарни дни, съгласно утвърдена „Програма за учебна практика (клиничен стаж)“.

             За студентите от III курс дните са разделени поравно за Вътрешни болести и Хирургични болести.

            „ДНЕВНИК ЗА ЛЯТНАТА УЧЕБНА ПРАКТИКА“ – може да изтеглите тук: I и II курс/III курс или да получите в Учебен отдел „Български студенти“ – 201 стая.

            Клинични бази на Медицински университет-София за провеждане на практиката:

 • УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД
 • УСБАЛЕ „АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ“ ЕАД
 • СБАЛАГ „МАЙЧИН ДОМ“ ЕАД
 • УМБАЛСМ „ПИРОГОВ“ ЕАД
 • СБАЛО „ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ“ЕАД
 • СБАЛДБ „ПРОФ. Д-Р ИВ. МИТЕВ“ ЕАД
 • УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЧИРКОВ“ ЕАД
 • УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕАД
 • МБАЛНП „СВ. НАУМ“ ЕАД
 • УМБАЛ „СВЕТА АННА- СОФИЯ“ АД
 • УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА“-ИСУЛ
 • СБАЛИПБ „ПРОФ. ИВАН КИРОВ“ ЕАД

           Заверката на практиката в дневника се извършва от отговорника по база.

           Предложените бази за учебната практика са за студентите, които ще бъдат в гр. София, останалите - могат да ползват болнични заведения по местоживеене.

           Признава се учебна практика (клиничен стаж) на всички студенти, които работят като санитари или болногледачи, след представяне на съответния документ.

 

Всички студенти са задължени да представят „Дневник за лятна учебна практика“ при записване за следващата учебна година.