Оферта за ползване на Учебно - спортна оздравителна база в к.к Семково, гр. Созопол и с. Равадиново