Започва приемането на документи за кандидатстване за държавните стипендии по ПМС-90 за летен семестър на учебната 2022-2023г.

Уважаеми кандидат-стипендианти,

Документи за кандидатстване за държавните стипендии по ПМС-90 за летен семестър на

учебната 2022/2023 г., ще бъдат приемани присъствено.

 

Kандидатстването ще се извърши в периода 15.03.2023г. до 12.00 часа на 27.03.2023г.

Входираните документи след този час няма да се разглеждат

Класиране на правоимащите - 03.04.2023 г.

Изплащане на стипендии на правоимащите студенти от 07.04.2023 г.

 

Заявленията за стипендии - категория 2 и социални след проверен и заверен успех в ст 201, ет2,на Учебен отдел БС,

 се входират в Канцелария на Деканат ет1, ст.104,

 категория 1 се входират в Канцелария на Учебен отдел БС ет2, ст.200.

 

Документи за стипендии на студенти с успех по-нисък от определения минимален няма

да бъдат разглеждани и остават без последствия.

Документите да се подават своевременно, тъй като и срока за отстраняване на некоректни документи е 28.03.2023г.

 

За въпроси ,свързани с успех – тел.029172 674 

За въпроси ,свързани с доход – тел.029172 555/549

 

Документи за стипендия могат да подават само студенти   -     държавна поръчка