Избираем курс по патобиохимия

Курсът започва на 10.03.23.г. Студентите, които желаят да участват в него, трябва да се запишат на следния линк:
https://forms.gle/fUyrwS5S2ugvdbpF8 или на страницата на катедрата по Медицинска химия и биохимия в раздел Информация за студентите (менюто в ляво).