5-ти конгрес на Българско Дружество по Дерматологична Хирургия


Българското дерматохирургично дружество е организацията, която за поредна година ще бъде домакин на този форум, в който освен ярко изразеното участие от български специалисти/ млади учени, се присъединяват все повече колеги от Европа и страни от цял свят – оглавяващи престижни институти, отделения и модерни болнични заведения, ангажирани с диагностиката и лечението на рака на кожата и редките дерматози.
Този национален конгрес, се превръща в мост за партньорство, тясно сътрудничество и взаимопомощ между специалистите в страната, но и във възможност за пряк дебат с някои изтъкнати учени от целия свят, като дава възможност да се излагат и обсъждат иновативни български открития, хипотези и наблюдения.
Основна цел на конгреса е потенцирането и създаването и на дерматохирургичното общество, мотивацията и изграждането на една нова вълна от млади учени и специалисти, която се базира изцяло на българския клиничен опит през последните години, като същевременно ще може да бъде направено и пряко сравнение с опита на колегите от други страни.
Конгресът ще изложи теми, като част от тях ще бъдат с тясна насоченост, но ще бъдат презентирани и много други сектори на дерматологията, фармакоонкологията, кардиоонкологията и онкохирургията, които превръщат мероприятието в широкоспектърно, като по този начин дават предпоставка за изява от страна на разнородна група от специалисти.
За пета поредна година – конгресът следва своята идея, която е заложена първоначално от създаването си, като генерира теми насочващи вниманието към: модерна патогенезата на рака на кожата- на меланома и епителиалните кожни тумори, както и на стъпките, които са необходими за неговата превенция, правилна диагностика и лечение.