Класиране на кандидатите по НП "млади учени и постдокторанти -2" - етап I