Обучение по правилата за първа помощ

На вниманието на служителите на Медицински факултет!

Информираме Ви, че на 20.09.2022 г. от 10.00 ч. в Зала № 5 на Факултета по Дентална медицина, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1,  ще се проведе обучение по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ  във връзка с конкретните опасности на работното място.

Приложение: Покана за обучение

От ръководството на Медицински факултет