УС на БАН открива процедура за избор на директор на Институт по молекулярна биология