Заверка на семестър за студентите 4 и 5 курс

Всички студенти от ІV и V медицински курс е необходимо, задължително да попълнят анкетната система LUMINA, която ще бъде отворена от 21 юли до 15 август 2022 г.