Държавен изпит по Акушерство и гинекология - VI курс

Държавен изпит по Акушерство и гинекология - VI курс, обучение на английски език

15 юни 2022 - 9-16 гр.

Изпитът ще се проведе в аудиторията на "Майчин дом" от 08:30 часа