Заповед - възстановяване на нормален присъствен учебен процес