Обява

Кръжок по кардиология и инвазивна кардиология „УМБАЛ Света Екатерина „

За студенти по медицина след 3 ти курс  с насоченост  в областта на кардиологията се създава нов кръжок, който ще се провежда веднъж  седмично. Занятията ще бъдат с теоритична и практическа  насоченост.

Желаещите могат да се запишат в учебния отдел на болницата.

   

Ръководител на кръжока - проф. Д. Трендафилова