Благодарствено писмо от проф. Александър Станков, от Института по съдебна медицина, криминалистика и медицинска деонтология на Медицински факултет - Скопие