Празник на МУ-София и награди на Медицински факултет - 2021 г.