• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Поздравление от проф. Димитър Буланов по случай 8 - ми декември
 • Информация относно записване на новоприетите студенти
 • Заповед за провеждане на учебния процес в МФ към МУ-София
 • На вниманието на преподаватели и студенти в Медицински факултет при МУ- София!
 • КАИЛ - конспекти за учебната 2021-2022 година
 • Национална Конференция посветена на пандемията с COVID-19
 • Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ-София
 • Правилник за подготовка и провеждане на учебната 2021/2022г.
 • Обръщение към студентите в МФ на МУ-София
 • Позиция на Студентски съвет
 • Допълнителна платена изпитна сесия 04.10-22.10 2021г.
 • Избираеми курсове 2021/22г.
 • Учебни планове и графици зимен семестър 2021-2022г.
 • Първи курс медицина регистрацията на чуждестранни студенти обучение на български език уч. 2021/2022
 • Септемврийска поправителна сесия за студентите от I, II, III, IV и V курсове учебна 2020/2021г
 • Класирани студенти по програма за международен обмен
 • Теми за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Предложения за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • График от I до III курс удължена сесия 19.07.2021г. – 23.07.2021г. обучение на български език
 • Дневник за лятна учебна практика 3 курс
 • На вниманието на българските дипломанти, положили успешно всички Държавни изпити

  Изготвянето на документите за дипломиране ще се извършва дистанционно, по групи и по определен график.

  Във връзка с това е необходимо:

  1. Да влезете в сайта на МУ -София е-портал, интегрирана информационна система, Медицински факултет. Отваряте само меню:
  • Лични данни;
  • Дипломна справка.
  1. Проверявате и потвърждавате  данните на e-mail s.lekari@medfac.mu-sofia.bg. При необходимост заявявате издаване на академична справка.
  2. Попълвате анкетата в Лумина luminas.net
  3. Представяте 2 снимки/надписани/ в Деканата в определения за групата ден по график/ по един представител от група/ст. 203/

  График за приемане на документите за диплома:

  22.11.  - 9 и 10 гр. 

  23.11. – 11 и 12 гр. 

  24.11 – 13 и 14 гр. 

  25.11 – 15 и 16 гр.

  26.11. – 25 и 26 гр.  

  29.11 – 27 и 28 гр.

  30.11. - 29 и 30 гр.         

  1.12. – 31 и 32 гр. 

  2.12.  – 1 и 2 гр.

  3.12. – 3 и 4 гр.

  6.12. – 5 и 6 гр.

  7.12. – 7 и 8 гр.

  8.12. – 17 и 18 гр.

  9.12. – 19 и 20 гр.

  10.12. – 21 и 22 гр

  13.12. – 23 и 24 гр.

  На 14.12. се приемат документи на всички, които са били на поправителна сесия.

  ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

  Хигиена, епидемиология и инф.болести - 02 и 03 декември 2021, 08.00 ч. ІІ МБК

  Хирургия– 01 декември 2021, 8.00 ч.ІІІ МБК

  Акушерство и гинекология - 03 декември 2021, 8.30 ч. ауд.“Майчин дом“

  Педиатрия - 01 и 02 декември 2021, 8.00 МБАЛ по Детски болести „ Ив. Митев“

  Вътрешни болести – 30 ноември и 01 декември 2021,8.00 ч., ауд.“ Проф.Чилов“