• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Поздравление от проф. Димитър Буланов по случай 8 - ми декември
 • Информация относно записване на новоприетите студенти
 • Заповед за провеждане на учебния процес в МФ към МУ-София
 • На вниманието на преподаватели и студенти в Медицински факултет при МУ- София!
 • КАИЛ - конспекти за учебната 2021-2022 година
 • Национална Конференция посветена на пандемията с COVID-19
 • Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ-София
 • Правилник за подготовка и провеждане на учебната 2021/2022г.
 • Обръщение към студентите в МФ на МУ-София
 • Позиция на Студентски съвет
 • Допълнителна платена изпитна сесия 04.10-22.10 2021г.
 • Избираеми курсове 2021/22г.
 • Учебни планове и графици зимен семестър 2021-2022г.
 • Първи курс медицина регистрацията на чуждестранни студенти обучение на български език уч. 2021/2022
 • Септемврийска поправителна сесия за студентите от I, II, III, IV и V курсове учебна 2020/2021г
 • Класирани студенти по програма за международен обмен
 • Теми за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Предложения за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • График от I до III курс удължена сесия 19.07.2021г. – 23.07.2021г. обучение на български език
 • Дневник за лятна учебна практика 3 курс
 • На вниманието на преподаватели и студенти в Медицински факултет при МУ- София!

  Уважаеми преподаватели и студенти,

  Дружеството на Кардиолозите в България организира Национална Конференция на 19-20.11.2021 г., посветена на пандемията с COVID-19.  В нея ще вземат участие специалисти от различни специалности - епидемиолози, имунолози, вирусолози, кардиолози, специалисти по образна диагностика, лабораторни лекари, кардиолози, пулмолози и реаниматори. Считаме, че ще представлява интерес за широк кръг от лекари, студенти и стажант лекари. Поради значимостта на проблема, достъпът до конференцията ще бъде свободен и са поканени всички заинтересовани за участие. Прилагаме линк с видеопокана от проф. Гудев.

   

   

   

   

  От Ръководството на

  Медицински факултет

  При МУ-София