• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Поздравление от проф. Димитър Буланов по случай 8 - ми декември
 • Информация относно записване на новоприетите студенти
 • Заповед за провеждане на учебния процес в МФ към МУ-София
 • На вниманието на преподаватели и студенти в Медицински факултет при МУ- София!
 • КАИЛ - конспекти за учебната 2021-2022 година
 • Национална Конференция посветена на пандемията с COVID-19
 • Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ-София
 • Правилник за подготовка и провеждане на учебната 2021/2022г.
 • Обръщение към студентите в МФ на МУ-София
 • Позиция на Студентски съвет
 • Допълнителна платена изпитна сесия 04.10-22.10 2021г.
 • Избираеми курсове 2021/22г.
 • Учебни планове и графици зимен семестър 2021-2022г.
 • Първи курс медицина регистрацията на чуждестранни студенти обучение на български език уч. 2021/2022
 • Септемврийска поправителна сесия за студентите от I, II, III, IV и V курсове учебна 2020/2021г
 • Класирани студенти по програма за международен обмен
 • Теми за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Предложения за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • График от I до III курс удължена сесия 19.07.2021г. – 23.07.2021г. обучение на български език
 • Дневник за лятна учебна практика 3 курс
 • Започва онлайн приемането на документи за кандидатстване за държавните стипендии по ПМС-90

  Уважаеми кандидат-стипендианти,

  Предвид извънредните обстоятелства, необходимите документи за кандидатстване за държавните стипендии по ПМС-90, ще бъдат приемани онлайн, според изискванията на съответното основно звено. Kандидатстването ще се извърши в периода 04 -19.11.2021г.

  За тази цел, всеки кандидат-стипендиант от основните звена на МУ-София, който трябва да подава документи, във връзка с кандидатстването си за стипендия (*за кандидатите от категория 2 това е задължително), трябва да направи следното:

  1. Да подготви необходимите документи с критерии за кандидатстване, съгласно заповедта на Ректора на МУ-София;
  2. Да провери коректността и пълнотата на документите си;
  3. Да сканира документите си в един единствен файл, във формат PDF с резолюция от 150-200 dpi;
  4. Да именува файла с документите си по модела: инициали на звено__фак. номер;
  5. Да изпрати файла с документите си на имейл-адреса на съответното звено, както следва за:

  МФ: uchebenotdel@medfac.mu-sofia.bgза стипендии I-ва категория

  stipendii@medfac.mu-sofia.bgза стипендии II-ра категория и социални стипендии  | – 02 9172674

  В случай, че липсват някои от необходимите документи или някои от тях не са четливи, кандидатът трябва да сканира само коригираните или липсващите документи по кандидатстването за стипендия в един файл, като в основание запише „корекция“ и го изпрати на съответния на звеното си пощенски адрес.

  Необходими документи за кандидатстване за стипендия за зимен семестър на учебната 2021-2022

  Оценки формиращи среден успех

  Писмо до звената от Ректората – зим.сем. 2021

  Заявление за стипендии

  Заявление за помощи – зим.сем. 2021-22

  Документи ще се приемат по имейл  до 14:00 часа  на 19.11.2021 год.