• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Поздравление от проф. Димитър Буланов по случай 8 - ми декември
 • Информация относно записване на новоприетите студенти
 • Заповед за провеждане на учебния процес в МФ към МУ-София
 • На вниманието на преподаватели и студенти в Медицински факултет при МУ- София!
 • КАИЛ - конспекти за учебната 2021-2022 година
 • Национална Конференция посветена на пандемията с COVID-19
 • Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ-София
 • Правилник за подготовка и провеждане на учебната 2021/2022г.
 • Обръщение към студентите в МФ на МУ-София
 • Позиция на Студентски съвет
 • Допълнителна платена изпитна сесия 04.10-22.10 2021г.
 • Избираеми курсове 2021/22г.
 • Учебни планове и графици зимен семестър 2021-2022г.
 • Първи курс медицина регистрацията на чуждестранни студенти обучение на български език уч. 2021/2022
 • Септемврийска поправителна сесия за студентите от I, II, III, IV и V курсове учебна 2020/2021г
 • Класирани студенти по програма за международен обмен
 • Теми за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Предложения за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • График от I до III курс удължена сесия 19.07.2021г. – 23.07.2021г. обучение на български език
 • Дневник за лятна учебна практика 3 курс
 • Новини от Централна медицинска библиотека


  Библиотеката е отворена за читатели. Заповядайте!

  The Library is open for readers. Come visit us!

  Вижте актуализираните ни противоепидемични мерки, за да разберете с какъв документ трябва да разполагате, за да ни посетите.

  Visit our website to find out what anti-epidemic measures , are in place and what types of documents you need to be able to enter the library building.


  Group visits in English for first-year students

  Групови посещения за първокурсници на

  английски език

  To help first-year students get started on their exciting new academic journey, we are organizing library tours in English:

  • Friday 29 October, 10.00 and 16.00
  • Tuesday 2 November, 10.00 and 16.00

  Join us to discover the wide range of resources and services we offer!

  а да помогнем на първокурниците от други държави да започнат успешно обучението си в университета, организираме следните групови посещения на английски език:

  • 29 октомври (петък), 10:00 и 16:00 ч.
  • 2 ноември (вторник), 10:00 и 16:00 ч

  Find out more / Вижте повече

  Онлайн достъп до колекциите на ProQuest от

  електронни списания и книги

  Online access to e-journals and e-books from

  ProQuest

  • ProQuest Health Research Premium Collection

   над 6000 списания, дисертации и други ресурси, повечето от които са достъпни в пълен текст. Включва водещи заглавия като BMJ, Lancet, New England Journal of Medicine и други на издателства като BMJ, Nature, Springer, Sage, Elsevier, LWW/ Walters Kluwer, Oxford, Cambridge и др.

  • ProQuest eBook Central

  • над 17000 електронни книги, които могат не само да се четат онлайн, но и да се свалят (необходима е индивидуална регистрация). Първоначалната регистрация през университетската интернет мрежа ви дава възможност след това да ползвате eBook Central, където и да се намирате.

  Възползвайте се от това богато съдържание до 12 ноември!

  Достъпът се осъществява чрез:

  • всеки компютър в университетската интернет мрежа (кликнете върху линковете по-горе)
  • отдалечен достъп – вижте как тук

  Ще очакваме вашата обратна връзка относно базите данни на ProQuest и доколко полезни са те за вас чрез имейл library@cml.mu-sofia.bg

  We are providing free trial access to some of the richest collections of journals and e-books in Medicine worldwide:

  • ProQuest Health Research Premium Collection

  • indexing over 6,000 scholarly journals, dissertations and other evidence-based resources, most of which are available in full text. Includes significant journals such as BMJ, Lancet, New England Journal of Medicine etc. from renowned publishers like BMJ, Nature, Springer, Sage, Elsevier, LWW/ Walters Kluwer, Oxford, Cambridge etc.
  • ProQuest eBook Central

  • over 17,000 e-books which can be read online or downloaded (an individual registration is necessary for the latter). Initial personal account registration on the platform via the University network allows you to access eBook Central afterwards wherever you are.

   Take advantage of this great opportunity until 12 November!

   We look forward to your feedback regarding how useful ProQuest databases are to you. Please get in touch by emailing library@cml.mu-sofia.bg

  Онлайн бази данни Online databases

  Централна медицинска библиотека, Медицински университет – София

  Central Medical Library, Medical University of Sofia