Административното обслужване на студентите преминава изцяло в електронна среда