Обръщение към студентите в МФ на МУ-София

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

Обръщам се към вас по повод получени в Медицински факултет – Деканат писма и фотокадри от тела на починали лица, снимани при проведени упражнения в Катедрата по „Анатомия, хистология и ембриология“ при Медицински факултет и публикувани в социалната мрежа „Фейсбук“ от студенти в Медицински университет - София. Под кадрите има редица нецензурни и обидни коментари, принизяващи приемливото човешкото отношение към тленните останки на починалите. Долкото се касае за недопустимо действие в разрез с етичните, моралните, законови  и подзаконови норми ще спра с фактологията до тук.

Предоставянето на тела на починали хора за целите на медицинското обучение и на медицинската наука е допуснато само в полза на учебни заведения, единствено безвъзмездно и винаги срочно - конкретната уредба се съдържа в Наредба № 2 от 18.05.2012 г. за реда, по който телата на починали лица могат да се използват за целите на обучението и научните изследвания във висшите медицински училища, на основание чл. 208б, ал. 4 от Закона за здравето.

Студентите  в МФ на МУ – София имат привилегията да получат образованието си по анатомия с практически упражнения върху реални балсамирани човешки тела, което позволява натрупването на ценен практически опит за да могат да бъдат максимално полезни на своите пациенти. Това е една обществено приемлива и значима цел, която не допуска форми на публичност – въздействията се извършват само в професионална среда.

Считам, че снимането и публикуването на тела на починали или части от тях от студенти в Медицински университет – София е недопустимо, уронва доброто име и образователни традиции в МУ- София, и в разрез с чл. 117, т. 3 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София, като същевременно поругава учебния процес и нарушава законодателството, в областта на закрилата на мъртвото човешко тяло.

Призовавам всички студенти на Медицински факултет при Медицински университет, София - утвърждавайте доброто име и образователни традиции на Институцията, като използвате учебния процес за развитие и лично усъвършенстване с цел превръщането ви в достойни лекари.

 

HIC MORTUI VIVOS DOCENT

 

ДЕКАН НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР БУЛАНОВ, ДМ

Позиция на Студентски съвет