• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Заповед ЗД-330 - 25.10.2021
 • Обръщение към студентите в МФ на МУ-София
 • Позиция на Студентски съвет
 • Допълнителна платена изпитна сесия 04.10-22.10 2021г.
 • Избираеми курсове 2021/22г.
 • Учебни планове и графици зимен семестър 2021-2022г.
 • Първи курс медицина регистрацията на чуждестранни студенти обучение на български език уч. 2021/2022
 • Септемврийска поправителна сесия за студентите от I, II, III, IV и V курсове учебна 2020/2021г
 • Класирани студенти по програма за международен обмен
 • Теми за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Предложения за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Информация относно записване на новоприетите студенти
 • График от I до III курс удължена сесия 19.07.2021г. – 23.07.2021г. обучение на български език
 • Дневник за лятна учебна практика 3 курс
 • Дневник за лятна учебна практика 1-2 курс
 • Покана за международен обмен
 • Решения от заседанието на ФС на МФ на 20.05.2021 г.
 • Факултетен съвет 2021г.
 • Читалните на Централна медицинска библиотека отново отвориха врати
 • Изпитна програма със зали - 1 курс
 • Обръщение към студентите в МФ на МУ-София

  УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

  Обръщам се към вас по повод получени в Медицински факултет – Деканат писма и фотокадри от тела на починали лица, снимани при проведени упражнения в Катедрата по „Анатомия, хистология и ембриология“ при Медицински факултет и публикувани в социалната мрежа „Фейсбук“ от студенти в Медицински университет - София. Под кадрите има редица нецензурни и обидни коментари, принизяващи приемливото човешкото отношение към тленните останки на починалите. Долкото се касае за недопустимо действие в разрез с етичните, моралните, законови  и подзаконови норми ще спра с фактологията до тук.

  Предоставянето на тела на починали хора за целите на медицинското обучение и на медицинската наука е допуснато само в полза на учебни заведения, единствено безвъзмездно и винаги срочно - конкретната уредба се съдържа в Наредба № 2 от 18.05.2012 г. за реда, по който телата на починали лица могат да се използват за целите на обучението и научните изследвания във висшите медицински училища, на основание чл. 208б, ал. 4 от Закона за здравето.

  Студентите  в МФ на МУ – София имат привилегията да получат образованието си по анатомия с практически упражнения върху реални балсамирани човешки тела, което позволява натрупването на ценен практически опит за да могат да бъдат максимално полезни на своите пациенти. Това е една обществено приемлива и значима цел, която не допуска форми на публичност – въздействията се извършват само в професионална среда.

  Считам, че снимането и публикуването на тела на починали или части от тях от студенти в Медицински университет – София е недопустимо, уронва доброто име и образователни традиции в МУ- София, и в разрез с чл. 117, т. 3 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София, като същевременно поругава учебния процес и нарушава законодателството, в областта на закрилата на мъртвото човешко тяло.

  Призовавам всички студенти на Медицински факултет при Медицински университет, София - утвърждавайте доброто име и образователни традиции на Институцията, като използвате учебния процес за развитие и лично усъвършенстване с цел превръщането ви в достойни лекари.

   

  HIC MORTUI VIVOS DOCENT

   

  ДЕКАН НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

  ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР БУЛАНОВ, ДМ

  Позиция на Студентски съвет