• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Септемврийска поправителна сесия от 30.08.2021 – 17.09.2021г. - IV и V курс български студенти
 • Класирани студенти по програма за международен обмен
 • Поправителна сесия 2020/2021 - 1, 2, 3 курс
 • Теми за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Предложения за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Информация относно записване на новоприетите студенти
 • График от I до III курс удължена сесия 19.07.2021г. – 23.07.2021г. обучение на български език
 • Дневник за лятна учебна практика 3 курс
 • Дневник за лятна учебна практика 1-2 курс
 • Покана за международен обмен
 • Решения от заседанието на ФС на МФ на 20.05.2021 г.
 • Факултетен съвет 2021г.
 • Читалните на Централна медицинска библиотека отново отвориха врати
 • Изпитна програма със зали - 1 курс
 • Заповед противоепидемични мерки
 • И з п и т н а п р о г р а м а
  Летен семестър уч.2020/21 г. Медицина III курс
 • И з п и т н а п р о г р а м а
  Летен семестър уч.2020/21 г. Медицина II курс
 • И з п и т н а п р о г р а м а
  Летен семестър уч.2020/21 г. Медицина I курс
 • Информация за ваксинацията на студентите от МФ
 • Решения от заседанието на ФС на МФ на 22-23.04.2021 г.
 • На вниманието на студентите от I до III курс

  Лятната учебна практика за студентите от І, ІІ и ІІІ курс ще се проведе от 19.07 до 02.08.2021 год. - 15 календарни дни.

               За студентите от III курс дните са разделени поравно за Вътрешни болести и Хирургични болести.

              „ДНЕВНИК ЗА ЛЯТНА УЧЕБНА ПРАКТИКА“ – може да изтеглите ТУК(1 и 2 курс) и ТУК(3 курс) или да получите в Учебен отдел „Български студенти“ – 201 стая.

              Бази за провеждане на практиката:

  • УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД
  • УСБАЛЕ „АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ“ ЕАД
  • СБАЛАГ „МАЙЧИН ДОМ“ ЕАД
  • УМБАЛСМ „ПИРОГОВ“ ЕАД
  • СБАЛО „ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ“ЕАД
  • СБАЛДБ „ПРОФ. Д-Р ИВ. МИТЕВ“ ЕАД
  • УМБАЛ „СВ. ЕКАТЕРИНА“ ЕАД
  • УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕАД
  • МБАЛНП „СВ. НАУМ“ ЕАД
  • УМБАЛ „СВЕТА АННА- СОФИЯ“ АД
  • МБАЛББ „СВ. СОФИЯ“ ЕАД
  • УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА“-ИСУЛ

             Заверката на практиката в дневника се извършва от отговорника по база.

             Поради епидемиологичните забрани през предходната 2019/2020 г. учебна година, лятна учебна практика не се проведе. В настоящата учебна година трябва да се компенсира практиката от предходната.

             В тази връзка студентите от ІІ и ІІІ курс трябва да заверят 2 дневника.

             Предложените бази за учебната практика са за студентите, които ще бъдат в София, останалите могат да ползват болнични заведения по местоживеене.

   

             За лятна учебна практика ще се зачита и доброволчески труд в КОВИД-зони и отделения, след представен документ от съответната болница.