• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Решения от заседанието на ФС на МФ на 20.05.2021 г.
 • Факултетен съвет 2021г.
 • Читалните на Централна медицинска библиотека отново отвориха врати
 • Изпитна програма със зали - 1 курс
 • Заповед противоепидемични мерки
 • И з п и т н а п р о г р а м а
  Летен семестър уч.2020/21 г. Медицина III курс
 • И з п и т н а п р о г р а м а
  Летен семестър уч.2020/21 г. Медицина II курс
 • И з п и т н а п р о г р а м а
  Летен семестър уч.2020/21 г. Медицина I курс
 • Информация за ваксинацията на студентите от МФ
 • Решения от заседанието на ФС на МФ на 22-23.04.2021 г.
 • Заповед противоепидемични мерки 20.05.2021г.
 • Почивна база - Семково 20.05.2021г.
 • Читалните на Централна медицинска библиотека отново отвориха врати
 • Откриване на почивния сезон лято 2021 г. в Почивната база на Медицински университет - София в гр.Китен
 • Заповед противоепидемични мерки 11.05.2021г.
 • In Memoriam - Доц. д-р Венко Младенов 06.05.2021г.
 • Заповед противоепидемични мерки
 • Отчитане на аудиторна заетост в хибридно обучение
 • Формуляр за отчитане на аудиторна заетост
 • МУ-София ваксинира 55% от преподавателите и служителите си
 • От печат излезе новият учебник по ПРОПЕДЕВТИКА НА ВЪТРЕШНИТЕ БОЛЕСТИ


  От печат излезе новият учебник по ПРОПЕДЕВТИКА НА ВЪТРЕШНИТЕ БОЛЕСТИ – том 1, под редакцията на проф. д-р Даниела Петрова, дм. В него се разглеждат преглед и изследване на пациента в една обща част, след което са описани детайлно основните симптоми и синдроми, както и методите на изследване на дихателна и сърдечно – съдова система. Учебникът е предназначен за студенти по медицина III курс и следващи курсове, стажант-лекари, специализанти, млади специалисти и преподаватели. Може да бъде закупен от медицинска книжарница „Здраве” (ул. „Здраве”9, срещу ПУЦ), а от 04.06.2021г. и он-лайн чрез поръчка на www.medbookpost.com