• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Решения от заседанието на ФС на МФ на 20.05.2021 г.
 • Факултетен съвет 2021г.
 • Читалните на Централна медицинска библиотека отново отвориха врати
 • Изпитна програма със зали - 1 курс
 • Заповед противоепидемични мерки
 • И з п и т н а п р о г р а м а
  Летен семестър уч.2020/21 г. Медицина III курс
 • И з п и т н а п р о г р а м а
  Летен семестър уч.2020/21 г. Медицина II курс
 • И з п и т н а п р о г р а м а
  Летен семестър уч.2020/21 г. Медицина I курс
 • Информация за ваксинацията на студентите от МФ
 • Решения от заседанието на ФС на МФ на 22-23.04.2021 г.
 • Заповед противоепидемични мерки 20.05.2021г.
 • Почивна база - Семково 20.05.2021г.
 • Читалните на Централна медицинска библиотека отново отвориха врати
 • Откриване на почивния сезон лято 2021 г. в Почивната база на Медицински университет - София в гр.Китен
 • Заповед противоепидемични мерки 11.05.2021г.
 • In Memoriam - Доц. д-р Венко Младенов 06.05.2021г.
 • Заповед противоепидемични мерки
 • Отчитане на аудиторна заетост в хибридно обучение
 • Формуляр за отчитане на аудиторна заетост
 • МУ-София ваксинира 55% от преподавателите и служителите си
 • Избор на членове на ФС от 26.10.2020г

  На проведено на 26.10.2020г. гласуване за Факултетен съвет на Медицински Факултет, МУ – София бяха класирани следните 4 кандидати, получили най-малко 50% + 1 от гласовете на присъствалите делегати на Общото събрание на Медицински Факултет:

  ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ – ТЕРАПЕВТИЧНИ КАТЕДРИ

  Симеон Валентинов Монов

  ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ – ХИРУРГИЧНИ КАТЕДРИ

  Костадин Георгиев Ангелов

   

  НЕХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

  Силвия Георгиева Календерова

  Руска Петрова Шумналиева