• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Правилник за устройството и дейността на МФ при МУ - София
 • Промени на график първи курс английско обучение
 • Резултати от допълнителна сесия по Латински език с мед. терминология 21.10.2020г.
 • Резултати от допълнителна сесия по медицинска психология на 21.10.2020г.
 • Документи за подаване на стипендии за зимен семестър на уч.2020/21г.
 • На вниманието на всички новозаписани чуждестранни студенти 1 курс Медицина
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по Медицинска генетика на 19.10.2020г.
 • Резултати от изпита по Психиатрия 6ти курс, група 11,23,25,26,28,29,30,31,32
 • Резултати от допълнителна сесия по Анатомия и хистология на човека на 12.10.2020 год.
 • Такси за обучение в Медицински факултет на Медицински университет - София за учебната 2020/2021г.
 • Резултати от допълнителна сесия по физиология на 16.10.2020
 • Резултати от изпит по медицинска микробиология на 15.10.2020 г.
 • Изпит по Медицинска физика за англоезични студенти 12.10.2020 г
 • Резултати от допълнителна сесия по медицинска физика – 07.10.2020 год.
 • Резултати от допълнителна сесия по Биостатистика и медицинска информатика – 07.10.2020 г.
 • Резултати от изпит по пропедевтика на вътрешните болести на 09.10.2020 г.
 • Резултати от изпита по Нуклеарна медицина, лъчелечение и онкология - 4 курс, 12-14 група, проведен на 12.10.2020 г.
 • Биофизика - допълнителна сесия 14.10.2020 г.
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по патофизиология на 14.10.2020 г
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по фармакология на 09.10.2020 г
 • Новият Декан на Медицински Факултет, МУ-София е Доц. Д-р Димитър Иванов Буланов

  На Общо събрание на Медицински Факултет, МУ-София на 29.09.2020г. се проведе избор за Декан на МФ с трима кандидати: Проф. Бойчо Василев Ланджов, Доц. Димитър Иванов Буланов и Проф. Силви Любчов Георгиев, като никой от кандидатите не получи най-малко обикновено мнозинство от гласувалите 737 делегати.

  На 05.10.2020г. се проведе второ гласуване от Общото събрание на Медицински Факултет, МУ-София, в което участваха двамата кандидати, получили най-много гласове на първото гласуване – Проф. Бойчо Василев Ланджов и Доц. Димитър Иванов Буланов.

  Резултатът от гласуването на 760 делегати е както следва:

  • Проф. Бойчо Василев Ланджов - “ЗА” 272, “ПРОТИВ” 471,
  • Доц. Димитър Иванов Буланов - “ЗА” 471, “ПРОТИВ” 272,
  • Невалидни бюлетини – 17.

  За Декан на Медицински Факултет, МУ-София с 4-годишен мандат за периода 2020 - 2024г. бе избран Доц. Д-р Димитър Иванов Буланов!