• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Правилник за устройството и дейността на МФ при МУ - София
 • Промени на график първи курс английско обучение
 • Резултати от допълнителна сесия по Латински език с мед. терминология 21.10.2020г.
 • Резултати от допълнителна сесия по медицинска психология на 21.10.2020г.
 • Документи за подаване на стипендии за зимен семестър на уч.2020/21г.
 • На вниманието на всички новозаписани чуждестранни студенти 1 курс Медицина
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по Медицинска генетика на 19.10.2020г.
 • Резултати от изпита по Психиатрия 6ти курс, група 11,23,25,26,28,29,30,31,32
 • Резултати от допълнителна сесия по Анатомия и хистология на човека на 12.10.2020 год.
 • Такси за обучение в Медицински факултет на Медицински университет - София за учебната 2020/2021г.
 • Резултати от допълнителна сесия по физиология на 16.10.2020
 • Резултати от изпит по медицинска микробиология на 15.10.2020 г.
 • Изпит по Медицинска физика за англоезични студенти 12.10.2020 г
 • Резултати от допълнителна сесия по медицинска физика – 07.10.2020 год.
 • Резултати от допълнителна сесия по Биостатистика и медицинска информатика – 07.10.2020 г.
 • Резултати от изпит по пропедевтика на вътрешните болести на 09.10.2020 г.
 • Резултати от изпита по Нуклеарна медицина, лъчелечение и онкология - 4 курс, 12-14 група, проведен на 12.10.2020 г.
 • Биофизика - допълнителна сесия 14.10.2020 г.
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по патофизиология на 14.10.2020 г
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по фармакология на 09.10.2020 г
 • Резултати от допълнително гласуване за Факултетен съвет на Медицински Факултет 08.10.2020г

  На проведено на 08.10.2020г. гласуване за Факултетен съвет на Медицински Факултет, МУ – София бяха класирани следните 11 кандидати, получили най-малко 50% + 1 от гласовете на присъствалите делегати на Общото събрание на Медицински Факултет:

  ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ – ПРЕДКЛИНИЧНИ, ПРОФИЛАКТИЧНИ И ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕДРИ

  1

  Любомир Любомиров Трайков

   

  ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ – ТЕРАПЕВТИЧНИ КАТЕДРИ

  1.

  Здравко Асенов Каменов

  2.

  Димитър Темелков Костадинов

  3.

  Ивайло Людмилов Търнев

  4.

  Добрин Аврамов Свинаров

  5.

  Александър Евлогиев Александров

  6.

  Юлия Йорданова Петрова

   

  ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ – ХИРУРГИЧНИ КАТЕДРИ

  1.

  Теофил Ангелов Седлоев

  2.

  Диана Петрова Попова

   

  НЕХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

  1.

  Валери Рангелов Велев

  2.

  Биляна Георгиева Георгиева