• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Резултати от допълнителна сесия по Латински език с мед. терминология 21.10.2020г.
 • Резултати от допълнителна сесия по медицинска психология на 21.10.2020г.
 • Документи за подаване на стипендии за зимен семестър на уч.2020/21г.
 • На вниманието на всички новозаписани чуждестранни студенти 1 курс Медицина
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по Медицинска генетика на 19.10.2020г.
 • Резултати от изпита по Психиатрия 6ти курс, група 11,23,25,26,28,29,30,31,32
 • Резултати от допълнителна сесия по Анатомия и хистология на човека на 12.10.2020 год.
 • Такси за обучение в Медицински факултет на Медицински университет - София за учебната 2020/2021г.
 • Резултати от допълнителна сесия по физиология на 16.10.2020
 • Резултати от изпит по медицинска микробиология на 15.10.2020 г.
 • Изпит по Медицинска физика за англоезични студенти 12.10.2020 г
 • Резултати от допълнителна сесия по медицинска физика – 07.10.2020 год.
 • Резултати от допълнителна сесия по Биостатистика и медицинска информатика – 07.10.2020 г.
 • Резултати от изпит по пропедевтика на вътрешните болести на 09.10.2020 г.
 • Резултати от изпита по Нуклеарна медицина, лъчелечение и онкология - 4 курс, 12-14 група, проведен на 12.10.2020 г.
 • Биофизика - допълнителна сесия 14.10.2020 г.
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по патофизиология на 14.10.2020 г
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по фармакология на 09.10.2020 г
 • Държавен изпит Педиатрия
 • Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 10.09.2020 г.
 • ПОКАНА
  до делегатите на общото събрание на MФ към МУ-София

  Уважаеми колеги, студенти и административни служители,

  Уведомявам Ви, че на 08. 10. 2020 год. ще се проведе поредното второ гласуване за Факултетен съвет при МФ на МУ-София, за допълване на квотите от членове, които на са събрали необходимите 50% + 1 гласа,съгласно чл. 82, ал. 11 от ПУДМУС.

  Гласуването ще се проведе от 09.00 до 15.30 часа в Аудитория No1 и Аудитория No 2 на МБК, на ул. „Здраве”.Напомням Ви, че съгласно чл. 36, ал. 5 от ПУДМУС участието Ви в гласуването на Общото събрание е задължение с най-висок приоритет и е пред всички останали служебни ангажименти.


  06. 10. 2020 г. Председател на Общото събрание на МФ, /проф. Борис Богов/