• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Резултати от изпит по неврология 4 курс проведен на 14.09.2020
 • Поправителна изпитна сесия - резултати от изпит по биология 09.09.2020г.
 • Поправителна изпитна сесия - резултати от изпити
 • Резултати от Държавен изпит по Хирургия - VI курс, 15-21 група
 • Промени в график на учебните занятия на V курс български студенти
 • Резултати от държавнен изпит по педиатрия VI курс
 • Оценки от Държавен изпит по Педиатрия - VI курс, група 8-14
 • Физиология, ІІ курс, попр. сесия
 • Медицина на бедствените ситуации, ІІ курс, попр. сесия
 • Pезултати от изпита по оториноларингология проведен на 24, 25, 26 и 27 август 2020 г
 • Pезултати от изпита по клинична лаборатория 08.09.2020 г.
 • Pезултати от изпит по социална медицина 08.09.2020 г
 • резултати от изпит по медицинска физика 02.09.2020
 • Резултати от изпит по медицина на бедствените ситуации - 11.09.2020 г
 • Pезултати от изпит по биостатистика и медицинска информатика – 03.09.2020 г.
 • РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТ ПО АНАТОМИЯ И ХИСТОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА – 31.08.2020 г
 • РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТ ПО МЕДИЦИНСКА ХИМИЯ – 04.09.2020 г.
 • РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ ПРОВЕДЕН НА 11.09.2020 г. – V курс
 • РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ 01.09.2020 г. – V курс
 • РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТ ПО ОБЩА И ОПЕРАТИВНА ХИРУРГИЯ НА 08.09.2020 г
 • Записване за учебната 2020/21 година ( за български студенти)

  УВЕДОМЯВАМЕ  ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ  ОТ ІІ ДО   КУРС, ЧЕ  ЗАПИСВАНЕТО ЗА  УЧЕБНАТА 2020/21 г., ЗАПОЧВА ОТ 08.09.2020 год.

  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. СТУДЕНТСКА КНИЖКА
  2. СПРАВКА ЗА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИЯ СТАТУС ОТ ИНТЕРНЕТ
  3. ВНОСНА БЕЛЕЖКА ОТ БАНКА ЗА ПЛАТЕНА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

  НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА 2020/21 г.

     І-ІІІ курс – 05.10.2020 год.;   ІV-VІ курс – 28.09.2020 год.

  НА ОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ ОТ 11.08.2020 г., РАЗМЕРЪТ НА ТАКСИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ, ЩЕ СЕ ОБЯВИ ДОПЪЛНИТЕЛНО.