• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Резултати от изпит по анатомия и хистология на човека на 06.07.2020 2-ри курс 5-8 групи
 • Резултати от изпит по физиология 2 курс 22 група
 • Резултати от изпит по Социална медицина 2 курс.12
 • Резултати от изпит по физиология 2 курс 22 група
 • Изпит по биология 1-ви курс чуждестранни студенти
 • Пропедевтика на вътрешните болести 3-ти курс чуждестранни
 • Патофизиология 3-ти курс чуждестранни студенти
 • Изпит по обща и оперативна хирургия на 3 курс 9-12 група
 • Анатомия и хистология на човека - чуждестранни студенти
 • Изпит по български език 1к.
 • Социална медицина 23-24гр.
 • Физиология 2 курс 5-8 група
 • Латински език с медицинска терминология 1 курс 1-6 група
 • Изпит по български език за чуждестранни студенти 36-65 гр.
 • Изпит по неврохирургия
 • Анатомия 2 курс 1-4 група
 • Медицинска биохимия 17-18г.
 • Пропедевтика на вътрешните болести чуджестранни студенти
 • Клинична имунология 1-11 гр.
 • Изпит по физиология 2 курс
 • Пропедевтика на вътрешните болести 5-8/17-20 група
 • Изпит по медицинска биохимия 2 курс 19-20 група
 • Резултати от изпит по фармакология 3 курс 13-16 гр.
 • Изпит по микробиология 3 курс от 02.07.2020 за 1-4 група
 • 3-ти курс чуждестранни студенти – Фармакология
 • Прием на кандидатури

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

  Във връзка с провеждане на 28.07.2020 г.  на редовно  отчетно-изборно Общо събрание на Медицински университет – София Ви напомням, че в деловодството на Ректората  се приемат кандидатури (предложения) за председател и заместник – председател на Общото събрание; за ректор;  за членове на Академичен съвет; за председател; заместник председател и членове на Контролния съвет. Редовни са предложенията, които съдържат писмено съгласие на кандидата и кратка биографична справка в обем до 30 машинописни реда. Съгласно   чл. 79 , ал. 2, чл. 80, ал. 2 и чл. 81, ал. 2 от ПУДМУС , кандидатурите трябва да бъдат представени най-късно до 16.00 ч. на 17.07.2020 г. (петък).

   

  Проф.  д-р Виктор Златков, дм
  Ректор на МУ - София