• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Заповед на ректора на МУ-София във връзка с откриване на почивния сезон лято 2020г.
 • График на I курс чуждестранни студенти
 • Разпределение на изпитите в залите на МБК
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти II курс
 • "Студенти по медицина на мисия" организирха безплатни прегледи в Благоевградска област
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти
 • Съобщение на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение
 • До ръководителните на катедри, студентите, докторантите и специализантите на МФ при МУ-София
 • График на лятна изпитна сесия на български студенти специалност "Медицина“
 • График на циклите за дистанционно обучение
 • Втори уебинар "Мини достъпи за ендопротезиране на тазобедрената става"
 • АГ VI курс започващо обучение от 18 май 2020г.
 • Телемедицина - от овладяване на кризата към ефективно здравеопазване
 • Уебинар - успешно ендопротезиране при варусно коляно
 • Zoom oнлайн обучение цикъл Вътрешни болести       V курс 23-37 гр.
 • Телемедицина - от овладяване на кризата към ефективно здравеопазване

  Събитието е посветено изцяло на иновативни решения в сферата на медицината за работа в условия на пандемична криза, възможностите за оптимизиране на работата на лекарите и осигуряването на достъп до дистанционна ефектива грижа за пациентите.

  Телемедицината  ще бъде фокус на събитието - иновативни решения за онлайн консултации и комуникация между лекар-пациент, онлайн календар за записване на часове при лекаря, иновативен персонален монитор за проследяване жизнените показатели на пациенти в домашни условия, термо камери за проследяване и предсказване състоянието на пациентите, тенденциите в клиничните проучвания и адаптирането им към условията на криза, цялостни извънболнични решения за оптимизиране лечението на пациенти и работата на лекарите и др.

  Заповядайте на 12 май (вторник) 2020, от 16:30 ч. до 17:45 ч. в платформата ZOOM, след регистрация на следния линк https://dhicluster.bg/event/telemedicine-from-crisis-management-to-effective-healthcare/ 

  Събитието е част и продължение на свободно-избираем курс „Иновации и дигитализация в медицината“ към МФ-София.

  Вие сте бъдещето на лекарската професия, а телемедицината е бъдещето на ефективното лечение!