• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Заповед на ректора на МУ-София във връзка с откриване на почивния сезон лято 2020г.
 • График на I курс чуждестранни студенти
 • Разпределение на изпитите в залите на МБК
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти II курс
 • "Студенти по медицина на мисия" организирха безплатни прегледи в Благоевградска област
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти
 • Съобщение на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение
 • До ръководителните на катедри, студентите, докторантите и специализантите на МФ при МУ-София
 • График на лятна изпитна сесия на български студенти специалност "Медицина“
 • График на циклите за дистанционно обучение
 • Втори уебинар "Мини достъпи за ендопротезиране на тазобедрената става"
 • АГ VI курс започващо обучение от 18 май 2020г.
 • Телемедицина - от овладяване на кризата към ефективно здравеопазване
 • Уебинар - успешно ендопротезиране при варусно коляно
 • Zoom oнлайн обучение цикъл Вътрешни болести       V курс 23-37 гр.
 • Заверка на семестър и последващи указания

  Уважаеми студенти,

  Във връзка със заверка на семестъра, обявяване и редица последващи указания е необходимо всички студенти да изпратят E-mail за връзка с учебен отдел и обучаващите ги катедри.

  Съобщението да съдържа:

  1. Имена по паспорт
  2. Курс – номер група
  3. Е-mail адрес

   

  Изпращайте вашите E-mail-ли на експетите от учебния отдел по курсове както следва:

  В. Малинова - vmalinova@medfac.mu-sofia.bg  -  за 1 курс

  М. Бояджиева - mboiadjieva@medfac.mu-sofia.bg – за 2 курс

  А. Мичева - amicheva@medfac.mu-sofia.bg –  за 3 курс

  Т. Влъчкова - tvlachkova@medfac.mu-sofia.bg – за 4 курс

  М. Миндова - mmindova@medfac.mu-sofia.bg – за 5 курс