Прекъсването на учебните занятия и практики се удължава до 30.04.2020