За всички студенти от звената на МУ-София; които ще кандидатстват за държавни стипендии за летен семестър на учебната 2019/20 г. в изпълнение на т. 4 от Заповед № РК36- 437/16.03.2020г.