Отлагане на преддипломния стаж на студентите от VІ курс

Преддипломният стаж на студентите от VІ курс се отлага до вдигане на забраната. Времето на стажа да се използва за теоретична подготовка. Всички изпити се отлагат до второ нареждане.